TEORIE, KTERÉ MĚNÍ SVĚT
TEORIE č.1
TEORIE
TEORIE

TEORIE
TEORIE
TEORIE
TEORIE

TEORIE
TEORIE
TEORIE
TEORIE
TEORIE

ZPĚT NA ÚVOD
JAK UVIDĚT BUDOUCNOST
Popíšu vám pokus, jak „jednoduše“ můžeme vidět budoucnost.
Vezmeme dost velkou žárovku, jejíž vlákno je pro jednoduchost 1m dlouhé. Zapojíme ho na přívod elektrického proudu, zmáčkneme vypínač. Vlákno se zahřeje a my vidíme, že svítí. Pak ale to vlákno rozvibrujeme podle osy x, takže střed vlákna běhá nahoru a hned zase dolů. Jenže my ho rozvibrujeme tak rychle, že vlákno v úseku CD se pohybuje (pro jednoduchost) o 1 metr za sekundu rychleji než světlo. (Vynechám pro jednoduchost to, že od bodu A, když se pohybuje vlákno dolů, dostává zrychlení a na ose x má největší rychlost, pak k bodu B se zpomaluje, až se zastaví atd.)


Takže jsme v této situaci: svítící vlákno žárovky (zdroj světla, který se šíří všemi směry) nám kmitá nahoru a dolů, přičemž mezi body C a D je o 1m/s rychlejší než světlo. Nyní vidíme světlo jen mezi body AC a BD, protože vlákno se pohybuje podsvětelnou rychlostí. Naopak mezi body C a D nevidíme nic, protože fotony jsou o něco rychlejší než rychlost světla a toto světlo někam odbíhá (kam?) a my ho nevidíme. Ale abychom ho mohli znovu vidět, musíme ho zpomalit. Takže dáme třeba 1m od žárovky tabuli mléčného skla o tloušťce třeba 10 cm, která fotonky ze zóny CD zpomalí natolik, že se objeví někde vevnitř toho skla (pro jednoduchost fotonky ze zóny CD si obarvíme na modro).
Tak a pojďme zpět.
Máme obří žárovku, která svítí a my vlákno začneme rozkmitávat. Na mléčném skle vidíme, že světlo z kmitající žárovky se nám objevuje zcela normálně. Ale v okamžiku, kdy dosáhneme mezi body CD rychlost o 1m/s větší než je rychlost světla, vidíme dva pruhy zóny AC a DB (nazvu ji bílá zóna). Jenže nám vznikne zvláštnost. Modré fotony ze zóny CD jsou rychlejší a objeví se v mléčném skle trochu dřív než jsme dosáhli rychlosti o 1m/s větší než je rychlost světla. (divné?).
To nejlepší nakonec. Stav věcí je momentálně takový: v žárovce kmitá vlákno, které se v modré zóně pohybuje větší rychlostí než světlo. Na mléčné krychli vidíme dva pruhy bílé zóny a mezi ní trochu hlouběji v krychli zónu modrou. V nějaký okamžik (a pořád si myslím, že to záleží jen na mně) vypnu el. proud a tak ztratím zdroj světla. Stane se to, že bílá zóna na krychli se nám ztratí v okamžiku vypnutí. Ale modrá zóna se nám ztratí dřív, než jsem vypnul proud. Takže jsem se maličko podíval do budoucnosti.

PŘEDCHOZÍ TEORIEDALŠÍ TEORIE