TEORIE, KTERÉ MĚNÍ SVĚT
TEORIE č.2
TEORIE
TEORIE
TEORIE

TEORIE
TEORIE
TEORIE
TEORIE
TEORIE

TEORIE
TEORIE
TEORIE

POMERANČOVÁ HYPOTÉZA
Odhadem 90% všech druhů ovoce je kulovitých, nebo je kulatých v příčném průřezu (banán). Každý plod prochází jednotlivými fázemi růstu: pecka, květ, zrání, zralost, přezrálost, hnití, sesychání, uschnutí. Každou fázi poznáme na první pohled podle barvy. Podobným způsobem je možno pozorovat i planety Sluneční soustavy a lépe porozumět jejímu vývoji. Syntetizujícím zástupcem obou náhledů je planeta Mars, jejíž barva se nejvíce podobá zralému pomeranči. Vyjdeme-li z tohoto podobenství, pak Merkur představuje pecku, Venuše květ, Země zrání, Mars zralost, obr Jupiter přezrálost, Saturn hnití (prstence pozorujeme jako hmyz kroužící kolem plodu), Uran sesychání a Neptun uschnutí. Explaneta Pluto byla uměle vyřazena, protože příliš připomínala pecku a lidé by kosmicky nežádoucně tento systém sami brzy pochopili, což by vedlo k celosvětovému chaosu. Z hypotézy vyplývá, že jednou za určitý čas dojde k posunu fází růstu planet, podobně, jak to každý rok pozorujeme v přírodě. Otázkou je, kdy se tak stane a zda bude mít lidstvo dostatek času se buď přesunout na Venuši anebo se naučit žít na zralé planetě Zemi.

ZPĚT ÚVODDALŠÍ TEORIE